đạp xe

VÀI KINH NGHIỆM ĐẠP XE ĐẠP ĐI LÀM

VÀI KINH NGHIỆM ĐẠP XE ĐẠP ĐI LÀM

Nhân tiện mọi người đang lăn tăn vụ giá xăng tăng và muốn thay đổi đạp xe đạp đi làm. Hello Bike xin chia sẻ vài kinh nghiệm đối phó với tình trạng này bằng việc đạp xe đi làm như dưới đây:Bài chia sẻ này sẽ đề cập đến 9 nội dung sau:1. Nên chọn loại xe đạp nào?2. Các vật dụng luôn …